Założenia modelu Mariusza Najdy

  1. Ziemia i inne planety nie krążą wokół, tylko "obok" Słońca", a płaszczyzny orbit planetarnych są nachylone pod pewnymi kątami względem Słońca *. Szczegóły: orbity planet
  2. Orbity planet znajdują się na powierzchni bocznej stożka. Szczegóły: orbity w stożku
  3. Osie obrotu planet leżą w płaszczyźnie ich orbity. Szczegóły: Ustawienie osi obrotu
  4. Słońce jest źródłem fali elektromagnetycznej, która rozchodzi się wewnątrz stożka. Fala ta jest przyczyną ruchu planet po orbitach i wokół własnej osi. Szczegóły: fala elektromagnetyczna
  5. Księżyc obraca się wokół Ziemi po orbicie prawdopodobnie eliptycznej ( jej kształt nie jest jasno zdefiniowany), której płaszczyzna jest styczna do powierzchni bocznej stożka zawierajcego wspomnianą falę elektromagnetyczną. Szczegóły: Księżyc
*Kąt nachylenia płaszczyzny względem punktu lub kuli nie ma sensu geometrycznego, niemniej Mariusz Najda używa tego pojęcia z upodobaniem.

Powyższy model jest po pierwsze niespójny, a po drugie w wielu miejscach nie zgadza się z twardymi faktami obserwacyjnymi. Niestety Mariusz Najda nie dostrzega tych trudności.