Ustawienie osi obrotu planet

Aby przedstawić wspomniane założenie, że oś obrotu planet leży w płaszczyźnie jej orbity należy przytoczyć dłuższy fragment wywodów Mariusza Najdy, gdyż wspomina o tym jedynie przy okazji.

"Dlaczego występują małe "odchylenia" osi obrotu Ziemi od Gwiazdy Polarnej - wiosną i jesienią- łatwo też można ustalić. W zależności od tego czy Ziemia będzie po lewej stronie orbity, czy po prawej... wystąpią drobne przesunięcia tej linii od ukierunkowania na tą gwiazdę. To zjawisko już wcześniej grecki astronom Hipparchos z Nikei. Stwierdził on, że Oś Obrotu Ziemi przesuwa się po niebie... W środku lata lub w środku zimy ta oś jest idealnie skierowana na Gwiazdę Polarną co nazywamy - Przesileniem letnim lub zimowym - ten punkt na poniższym obrazie jest oznaczony jako "Zero". W pozostałych przypadkach Oś obrotu Ziemi, przesuwa się po niebie w lewo lub w prawo aż do momentu osiągnięcia Równonocy wiosennej lub jesiennej. W tym czasie dzień trwa na Ziemi tyle samo godzin co noc a Słońce oświetla wtedy Równik."
Załącza rysunek, który ma to obrazować:

Rys. A.

"To samo przesunięcie występuje w przypadku Krzyża Południa, którego nie widzimy z półkuli północnej. Czerwone punkty na obrazie nieba informują jak to przesunięcie wygląda w praktyce. Zwróćcie uwagę, że te punkty tworzą linię prostą a właściwie Odcinek. Jego długość na Niebie wyznacza obrót Ziemi po orbicie. W proponowanym przeze mnie układzie - Oś obrotu Ziemi taki właśnie Odcinek na niebie wytyczy !!! Przedstawia to poniższy rysunek."

Rys. B.


Jest to kolejny dowód na to, że Orbita Ziemi musi leżeć Obok Słońca a płaszczyzna jej Orbity jest zgodna z osią obrotu naszej Planety. Nie da się w inny sposób przedstawić obrotu Ziemi w Kosmosie. Geometria wyklucza inne możliwości !!!


Omawiane zagadnienie zostało przedstawione również graficznie na poniższym rysunku (już wcześniej przytaczanym) autorstwa Mariusza Najdy:

Rys. C.


PowrótManifo.com - make your own free website