Tranzyty Wenus i Merkurego

W modelu Mariusza Najdy tranzyty Wenus czyli przejścia tej planety na tle tarczy słonecznej powinny zdarzać się za każdym razem, gdy Wenus przegania Ziemię podczas ruchu po orbicie. To przeganianie powtarza się co ok. 584 dni. Jest to tzw. okres synodyczny Wenus. W jego modelu nachylanie orbit niczego nie zmieni, gdyż wszystkie leżą na tworzącej stożka. Wyraźnie widać to na poniższym rysunku:

Rys. 1.
.
Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku Merkurego. Tranzyty powinny zdarzać się co ok. 116 dni, bo tyle wynosi okres synodyczny tej planety.
Zarówno w rzeczywistości, jak i w modelu Kopernika jest to niezwykle rzadka sytuacja ze względu na fakt, że orbity planet nie leżą w jednej płaszczyźnie. W rzeczywistości tranzyty zdarzają się dokładnie w momentach, które można wyliczyć korzystając z modelu Kopernika.

Powrót


Manifo.com - make your own free website