Oświetlenie tarczy Księżyca

Swoją teorię ruchu Księżyca Mariusz Najda argumentuje następująco:
"Następnym prostym przykładem w wyjaśnianiu spraw związanych z położeniem orbity Ziemi w obrębie Słońca, może być obserwacja naszego Księżyca. W jaki sposób ten satelita jest oświetlany, każdy z nas widzi. W zależności od pory roku występują momenty gdy jest on oświetlany pod pewnym kątem - Zimą od dołu - zaś - Latem od góry. Pomijam pełnie Księżyca gdyż tego wtedy nie zobaczymy. Wygląda to mniej więcej tak jak na poniższym rysunku"

Rys. A.

Po czym dodaje:
"Mój model w prosty sposób to zjawisko wyjaśnia. Na rysunku wygląda to następująco."

Rys. B.

Proszę porównać powyższy rysunek z wcześniejszym:


Rys. C.

Czym różnią się oba rysunki? Uważny czytelnik bez trudu zauważy, że wyraźnie zmieniła się pozycja Księżyca względem Ziemi i Słońca, szczególnie wyraźnie widać to w górnych częściach obu rysunków, a zatem oba nie mogą być jednocześnie prawdziwe.

W dalszej części swoich wywodów Mariusz Najda atakuje współczesny model. Czyni to następująco:
"Przy swoich obserwacjach zauważcie również, że w zależności od tego czy Księżyc będzie po lewej stronie Ziemi czy prawej... inna jego strona będzie oświetlana. To, że się on nie kręci wokół własnej osi, pozwoli lepiej to zaobserwować. W starym modelu aby wyjaśnić oświetlenie Księżyca z „góry” lub z „dołu”… należałoby jego orbitę postawić w pionie i powiększyć do rozmiarów ziemskiej. Co i tak nie znalazłoby potwierdzenia w znanych nam obserwacjach."
I przytacza odpowiedni rysunek:

Rys. D.

Mariusz Najda kończy opisywanie ruchu Księżyca następująco: Wiemy, że światło rozchodzi się w przestrzeni po linii prostej co powinno nam ułatwiać zrozumienie zagadnień, które przedstawiłem. Na podstawie oświetlenia Księżyca, bez problemu ustalicie, z której strony świeci Słońce i gdzie leży orbita Ziemi. Na pewno - Obok Słońca !!! Zimą jest po wyżej Słońca, latem jest niżej. Wszystkie kwadry Księżyca to potwierdzą !!! Mam nadzieję, że nikt nie zechce zaginaniem lub zakrzywianiem światła, tłumaczyć oświetlenie Księżyca... żeby bronić dotychczasową teorię.

Znowu mamy za sobą dużą porcję cytatów Mariusza Najdy. Zastanawiam się czy Mariusz Najda w ogóle zadał sobie trud spojrzenia w niebo osobiście, gdyż w ogóle nie występuje takie zjawisko o którym pisze, tzn. oświetlanie tarczy Księżyca latem od góry, a zimą od dołu.
Gdyby tak było, to latem podczas np. pierwszej kwadry powinna być oświetlona inna część tarczy Księżyca niż zimą podczas tej samej kwadry. I nie chodzi nam tutaj o ustawienie tej części tarczy, tylko powinna być osietlona inna jej część. A temczasem podczas pierwszej kwadry, niezależnie od pory roku oświetlona jest zawsze ta sama część tarczy. Widać to na poniższym rysunku:

Rys. 1.
.
Jak widać występują pewne niewielkie odchylenia, ale nie ma to nic wspólnego z wyjaśnieniami Mariusza Najdy, gdyż są stanowczo zbyt małe. Ta różnica wynika z libracji (wahania) Księżyca, znanej już Galileuszowi.
Gdyby Mariusz Najda miał rację to te wahania nie powinny być takie niewielkie, tylko obejować niemal całą tarczę (zimą oświetlenie z dołu, a latem z góry).
Poza tym ustawienie oświetlonej części tarczy Księżyca w większym stopniu niż od pory roku zależy od pory obserwacji (pora od wschodu do zachodu Księżyca) i szerokości geograficznej obserwatora. Np. na naszych szerokościach geograficznych w ciągu nocy ustawienie Księżyca "przekręca się" o ok. 80.o, a na równiku o 180o. Zostało to pokazane na poniższym rysunku (wszystkie pozycje księżyca dotyczą pierwszej kwadry):

Rys. 2.
.
Jak widać to czy Księżyc jest oświetlany "od góry" czy "od dołu" w większym stopniu zależy od pory obserwacji i szerokości geograficznej obserwatora niż od pory roku.
Jeśli przyjrzymy się jeszcze raz rysunkowi B., to okaże się, że w ogóle nie zobaczymy tarczy Księżyca, gdyż będzie on w nowiu.

Sposób oświetlenia tarczy Księżyca pokazany w powyższej tabeli daje się doskonale wyjaśnić przy użyciu modelu współczesnego. Wystarczy uwzględnić zmianę płaszczyzny horyzontalnej obserwatora zarówno w ciągu dobu jak i w ciągu roku. Zainteresowanych namawiam do samodzielnego rozwiązania tego zagadnienia.

Powrót


Manifo.com - make your own free website