Koniunkcje planet zewnętrznych ze Słońcem - przykłady

Na nadrzędnej stronie zapowiedziano zamieszczenie przykłady zdjęć z wyniesionych na orbitę koronografów. Zdjęcia te to kolejny argument obalający teorię Mariusza Najdy. Przypominam, że twierdzi on iż planety krążące za Ziemią nigdy nie są widoczne przy Słońcu.
Zanim pokażemy przykłady, zastanówmy się co właściwie przedstawiają te zdjęcia?
[taki sam rozmiar wszystkich zdjęć jeśli to możliwe].
Poniższe zdjęcie z koronografu tłumaczy właściwie wszystko:

Rys. 1.
.
Warto dopowiedzieć, że to zaznaczony biały okrąg, oznacza położenie tarczy słonecznej i średnicę ok. 30 minut kątowych. Zatem odmierzając dystans od Słońca w jednostkach średnicy tarczy łatwo wyznaczyć odległość kątową dowolnego obiektu od brzegu tarczy.
Przejdźmy do przykładów:

Rys. 2.
.
W kontekście tego zdjęcia i poniższych cisną się na usta pytania: Co robi Jowisz obok Merkurego i niecałe 5 stopni od brzegu tarczy słonecznej?

Rys. 3.
.
Co robi Mars 4 stopnie od Słońca?

Rys. 4.

Co robi Saturn ok. 1 stopień od Słońca?

Rys. 5.

Co robią Uran i Mars odpowiednio 3 i 4 stopnie od Słońca?
W świetle założeń teorii Mariusza Najdy są to zjawiska niewytłumaczalne i niemożliwe. Czy warto sobie zatem zaprzątać głowę modelem, który nie potrafi przewidzieć obserwowalnych faktów?
Proszę zauważyć, że w świetle teorii Kopernika każdy z tych faktów jest zupełnie naturalny, wyjaśnienie położenia planet jest wręcz banalne. Zresztą przyznaje to sam Mariusz Najda. Powtórzę jego cytat:
"Nigdy przecież planety leżące za Ziemią takie jak Mars czy Jowisz nie są i nigdy nie były widziane w czasie dnia w okolicach Słońca.....co potwierdzało by słuszność obecnej teorii. [Wyróżnienie moje.]
A zatem, zgodnie ze słowami Mariusza Najdy dotychczasowa teoria została właśnie potwierdzona!


Powrót

Manifo.com - make your own free website