Średnica orbity Ziemi i jej prędkość orbitalna

Przetestujmy oba modele: kopernikański i najdowski w kwestii wymienionych w tytule wielkości.

Średnica orbity w Modelu Mariusza Najdy

Załóżmy, że model Mariusza Najdy jest prawidłowy. Obliczmy jaka jest długość średnicy orbity ziemskiej w tym modelu. Narysujmy układ z boku:

Rys. 1.
.
Oznaczenia:
S - Słońce
Z - pozycja Ziemi w zimie
L - pozycja Ziemi w lecie
ω - kąt rozwarcia stożka - 47o

odcinek ZL oznaczmy jako d - jest to średnica orbity Ziemi w tym modelu.
x - odległość Ziemia - Słońce zimą - 147 mln km
y - odległość Ziemia - Słońce latem - 152 mln km

Aby obliczyć x wystarczy skorzystać z twierdzenia cosinusów. Zgodnie z tym twierdzeniem
d2 = x2 + y2 - 2xy*cosω.
Nie będziemy tu podstawiać do wzorów, gdyż zakładamy, że czytelnicy potrafią zrobić to sami. Podamy tylko gotowy wynik:
d = ok. 120 mln km.

W Modelu Mariusza Najdy orbita jest bardzo zbliżona do okręgu (sam Mariusz Najda twierdzi, że wręcz jest ona okręgiem), zatem możemy obliczyć obwód takiej orbity ze wzoru: s = πd, gdzie s jest obwodem okręgu, a d jego średnicą. Stąd s = ok. 377 mln km.

Średnica orbity w Modelu Kopernika


Obliczenie długości średnicy (osi wielkiej) orbity Ziemi jest bardzo proste: Z modelu wiadomo, że 3 punkty: Ziemia latem, Ziemia zimą i Słońce leżą na jednej prostej. Oś wielka jest równa odległości Ziemia zimą - Ziemia latem, czyli sumie odległości Ziemia zimą - Słońce i Ziemia latem - Słońce. Widać to na poniższm rysunku:

Rys. 2.
.
A zatem średnica ma długość 147 mln km + 152 mln km = 299 mln km.

Orbita Ziemi w modelu Kopernika jest bardzo zbliżona do okręgu, a zatem obliczmy ze wzoru obwód tego okręgu: s = ok. 940 mln km. Jak widać ten obwód jest niemal 3 razy większy niż obwód w Modelu Mariusza Najdy.

Weryfikacja doświadczalna


Który z modeli podaje prawidłową wartość? Aby się o tym przekonać wystarczy bezpośrednio zmierzyć prędkość orbitalną Ziemi. Astronomowie robią to w następujący sposób:
Kiedy mierzą prędkości gwiazd w kierunku widzenia (są to tzw. prędkości radialne) za pomocą efektu Dopplera, to obserwują co pół roku nieco różniące się wartości. Wielkość tej różnicy jest miarą prędkości orbitalnej Ziemi. Dzięki temu można zmierzyć prędkość liniową Ziemi na swojej orbicie. Prędkość ta wynosi: v = 29,783 km/s. Pełny obrót Ziemi po orbicie wynosi 1 rok gwiazdowy, a więc 365 dni 6 godzin 9 minut 9,54 sekundy. Obliczmy zatem jaką drogę przebywa Ziemia w ciągu jednego roku. Oczywiście ta droga powinna być z dobrym przybliżeniem równa obwodowi orbity Ziemi.
Drogę najłatwiej obliczyć, kiedy przeliczymy długość roku na sekundy. Rok ma 31558149 sekund. Drogę w ruchu jednostajnym możemy wyznaczyć ze wzoru: s = v*t, gdzie s jest długością drogi, a t czasem trwania ruchu. Po podstawieniu otrzymujemy: s = 29,783 km/s*31558149 s,
stąd s = 939896351 km, tj. ok. 940 mln km czyli tyle ile przewiduje model Kopernika.
Podsumowując: prędkość orbitalna została zmierzona bezpośrednio, tj. bez odwoływania się do któregokolwiek modelu. Gdyby Mariusz Najda miał rację, to w 365 dni Ziemia powinna wykonać prawie 3 pełne obroty po swojej orbicie na stożku, gdyż jest ona niemal 3 razy mniejsza niż rzeczywista.
Zatem po raz kolejny twarde fakty obserwacyjne obalają Model Mariusza Najdy i doskonale zgadzają się z Modelem Kopernika.
Widzimy wyraźnie, że Model Mariusza Najdy należy zdecydowanie odrzucić.

Powrót