Widoczność planet w nocy

Kolejnym wnioskiem wynikającym z modelu Mariusza Najdy jest jego twierdzenie, że Planety zewnętrze są zawsze widoczne na nocnym niebie. - Właściwie jest to konsekwencja z wniosku poprzedniego.
Cytat: "Od wieków Astrologowie układają nam horoskopy i nigdy im Planety nie znikały!" [z nocnego nieba - przypis Ł.F.].
Dowodem przeciwko założeniom Mariusza Najdy jest kalendarz astronomiczny. Pokazuje on w formie wykresu wschody i zachody Słońca i planet. Bez trudu można z niego odczytać, że jeśli któregoś dnia linia oznaczająca wschód jakiejś planety przecina się z linią wschodu Słońca lub jest blisko niej , oznacza to, że planeta wschodzi wraz ze Słońcem i analogicznie zachodzi wraz z nim. Czyli cały dzień jest na dziennym niebie, a zatem co oczywiste nie może być jej na nocnym.

Omówimy ten rysunek na przykładzie Jowisza:
Rys. 1.
.
Proszę zauważyć, że w okolicach 25 stycznia 2009 r. wschód Jowisza pokrywa się ze wschodem Słońca. Dzieje się to ok. godziny 7:30. Gdy zjedziemy na wykresie pionowo w dół aż do zachodu Słońca, wówczas okaże się, że tego samego dnia, o tej samej porze zachodzi również Jowisz. Przed wschodem Słońca i po jego zachodzie Jowisz jest po prostu pod horyzontem. A zatem nie może być widocznego Jowisza na nocnym niebie.
I tak kolejny raz okazuje się, że model Mariusza Najdy nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Czy w świetle tych faktów jakikolwiek czytelnik może jeszcze mieć wątpliwości co do słuszności modelu Kopernika? Zarówno prawdziwe zdjęcia, jak i symulatory jednoznacznie zaprzeczają hipotezie Mariusza Najdy.

Powrót
Manifo.com - make your own free website