Czy istnieje zależność między osą obrotu planety a jej polem magnetycznym?


Mariusz Najda twierdzi, że fala elektromagnetyczna przechodzi przez bieguny planet. Dodatkowo w zależności od tego czy fala jest w fazie wznoszącej czy opadającej zależy orientacja pola magnetycznego planet, a także kierunek obrotów planet zarówno wokół własnej osi jak i po orbicie. Tu cytat:
Nachylenie Osi Obrotu Ziemi i innych planet zależy od nachylenia Fali Magnetycznej wytwarzanej przez Słońce. [...] W odniesieniu do Wenus i Urana łatwo można się domyślać, że fala magnetyczna dociera na te planety ‘od dołu’ … Co za tym idzie, bieguny magnetyczne tych planet też będą odwrotne niż na pozostałych planetach. Po prostu kompasy pokażą odwrotne niż na Ziemi bieguny magnetyczne. Identyczną sytuację mamy przy prostych magnesach i prawach związanych z magnesowaniem ciał oraz prądem elektrycznym, który też jest przecież falą elektro-magnetyczną. Na rysunku wygląda to następująco...

Rys. A.

Fala elektryczna, której nie narysowałem, wymusi na planetach ruch obrotowy wokół własnej osi oraz po ich orbitach. Siła Elektromotoryczna tej fali, którą znamy z elektrotechniki, spowoduje obracanie się planet w ściśle określonym kierunku... w prawo lub w lewo. Podobnie wygląda sprawa w silnikach elektrycznych. Kierunek obrotów silnika zależeć będzie od ukierunkowania pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenia silnika. W przypadku obracania się Planet, dotyczyć będzie to ich ruchu obrotowego tak wokół własnej osi, jak i po orbitach. Właśnie z tego powodu Wenus i Uran obracają się w stronę przeciwną niż pozostałe planety.[...]
Pojęciem Precesji próbuje się wyjaśnić odchylenie o kąt 23,5 stopnia oraz ekliptyką Hipparchosa, o której wspominałem. Osi Obrotu Ziemi, która przebiega przez obydwa jej Bieguny Magnetyczne (orientacyjnie wyznaczają te bieguny kompasy) a prostą prostopadłą do płaszczyzny orbity, którą wytyczono geometrycznie.


Gdyby tak w istocie było, to kąt jaki tworzy oś obrotu planety z kierunkiem globalnego pola magnetycznego powinien się pokrywać, a więc wynosi 0o. Oprócz tego każda planeta powinna posiadać globalne pole magnetyczne.
Przyjrzyjmy się zatem właściwościom magnetycznym poszczególnych planet:
  1. Merkury - globalne pole magnetyczne jest niemal równoległe do osi obrotu planety.
  2. Wenus - nie posiada globalnego pola magnetycznego. Punkt przeciwko teorii Mariusza Najdy.
  3. Ziemia - linia łącząca bieguny magnetyczne tworzy z osią obrotu Ziemi kąt 11,3o. Odchylenie nie jest duże, ale wyraźnie widać, że oś obrotu nie przebiega przez oba bieguny magnetyczne.
  4. Mars - nie posiada globalnego pola magnetycznego.
  5. Jowisz - oś magnetyczna planety tworzy z osią obrotu kąt 9,6o. Kąt jest niby niewielki, ale... pomiary sondy Pioneer 11 ustaliły, że zwrot pola magnetycznego na Jowiszu jest przeciwny niż na Ziemi. A zatem rzeczywisty kąt między kierunkiem pola magnetycznego a kierunkiem osi obrotu planety wynosi ok. 81o. Można w języku teorii Mariusza Najdy powiedzieć, że fala magnetyczna wchodzi do Jowisza od dołu, a więc tak samo jak w przypadku Wenus. Czemu więc Jowisz nie obraca się na orbicie w przeciwnym kierunku, a także nie kręci się wokół własnej osi w przeciwnym kierunku niż większość planet? Chciało by się rzec:" Panie Mariuszu, teoria się panu sypie!".
  6. Saturn - podobnie jak w przypadku Merkurego globalne pole magnetyczne jest niemal równoległe do osi obrotu planety.
  7. Uran - pole magnetyczne jest przesunięte niemal prostopadłe względem osi obrotu planety.
  8. Neptun - pole magnetyczne jest przesunięte o ponad 40 stopni względem osi obrotu.

Jak zobaczyliśmy, właściwości magnetyczne zdecydowanej większości planet nie pasują do propozycji Mariusza Najdy, który w świetle tych danych rozsypuje się jak domek z kart.

Powrót


Manifo.com - make your own free website