Tarcza Marsa i jej zmiany

Zajmijmy się Marsem.
Jego rok gwiazdowy trwa ok. 687 dni. Rok ziemski trwa ok. 365 dni. Z obserwacji jak i z obliczeń wynika, że okres synodyczny Marsa trwa ok. 780 dni. Jak wiadomo Mars jest planetą górną. Jego orbita jest jednak na tyle zbliżona do orbity Ziemi, że kąt fazowy tej planety dochodzi do prawie 48 stopni. Widać zatem coś co można nazwać namiastką faz Marsa. Właściwie możemy wyróżnić dwie skrajne sytuacje - pełnię i "garbatego" Marsa (i wszystkie sytuacje pośrednie). "Garbaty Mars przypomina z kształtu Księżyc znajdujący się między 1. kwardą a pełnią, albo między pełnią a 3. kwadrą.

Gdyby model Mariusza Najdy był prawdziwy, to podczas okresu synodycznego Marsa powinniśmy obserwować następującą sekwencję zmian wyglądu jego tarczy:
1. Zaczynamy w opozycji (czyli koniunkcji górnej) - Mars jest wtedy najbliżej Ziemi. Tarcza Marsa ma największe rozmiary kątowe i jest widoczna w pełni.
2. Tarczy Marsa zaczyna ubywać (zwiększa się kąt fazowy) i maleją rozmiary kątowe tarczy.
3. W połowie okresu synodycznego (po 390 dniach) Mars osiąga najdalszy dystans od Ziemi. Jego rozmiary kątowe są najmniejsze. Faza tarczy najmniejsza (największa część tarczy kryje się w cieniu czyli najbardziej zbliża się do "półksiężyca").
4. Mars zaczyna się zbliżać. Tarczy przybywa i rośnie jej rozmiar kątowy.
5. Po 780 dniach znowu mamy pełnię i największy rozmiar tarczy.


A teraz sprawdźmy, co mówią obserwacje:
1. Również zaczynamy w opozycji. Tarcza Marsa ma największe rozmiary kątowe i jest widoczna w pełni.
2. Tarczy Marsa zaczyna ubywać (zwiększa się kąt fazowy) i maleją rozmiary kątowe tarczy.
3. Po około 100 dniach faza osiąga minimum.
4. Rozmiar tarczy nadal maleje, ale zwiększa się jej faza.
5. W połowie okresu synodycznego tarcza jest najmniejsza, ale jej faza ponownie osiąga pełnię. Mars znajduje się w koniunkcji dolnej.
6. Tarcza znowu zaczyna rosnąć, ale ponownie zmniejsza się jej faza.
7. Na ok. 100 dni przed końcem okresu synodycznego mamy ponownie najmniejszą fazę.
8. Rozmiary tarczy nadal rosną i tarcza zbliża się do pełni.
9. Po ok. 780 dniach cykl się zamyka. Mamy pełnię i maksymalne rozmiary tarczy.

Podsumowując: W modelu Mariusza Najdy podczas trwania okresu synodycznego Marsa mamy do czynienia z jedną pełnią - tylko na dużej tarczy i jednym minimum fazy - na tarczy najmniejszej. W obserwacjach rzeczywistych mamy dwie pełnie (dużą i małą) i dwie minimalne fazy (wielkość tarczy jest wtedy pośrednia).

Manifo.com - make your own free website