Różne błędy modelu Mariusza Najdy


 1. Wbrew obserwacjom Mariusz Najda twierdzi, że rzut osi obrotu Ziemi na sferę niebieską w okolicach gwiazdozbioru Ryb zamiast w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy. Szczegóły: Rzut Gwiazdy Polarnej na Sferę Niebieską
 2. Wbrew wszelkim znanym źródłom, Mariusza Najda umieszcza Krzyż Południa nad biegunem południowym. Szczegóły: Krzyż Południa
 3. Wbrew obserwacjom Mariusz Najda neguje istnienie zjawiska precesji. Szczegóły: Precesja
 4. Mariusz Najda umieszcza osie obrotu planet w płaszczyźnie ich orbit, co jest nie do pogodzenia z obserwacjami astronomicznymi i podstawami geometrii. Szczegóły: Oś obrotu a płaszczyzna orbity
 5. W modelu Mariusza Najdy nie da się jednocześnie zachować kątów i odległości planet od Słońca. Szczegóły: Odległości a kąty
 6. Model Mariusza Najdy nie przewiduje prawidłowej pozycji równika Słońca widzianego z Ziemi. Szczegóły: Równik Słońca
 7. Model Mariusza Najdy nie przewiduje obserwowanej zależności między dobą słoneczną i gwiazdową. Szczegóły: Doba słoneczna a doba gwiazdowa
 8. W modelu Mariusza Najdy ekliptyka powinna być kołem małym, podczas gdy z obserwacji wiemy, że jest ona kołem wielkim. Szczegóły: Ekliptyka
 9. Model Mariusza Najdy przewiduje nieprawidłowy rozmiar średnicy orbity Ziemi i niezgodną z obserwacjami prędkość orbitalną Ziemi. Szczegóły: Średnica orbity a prędkość orbitalna
 10. Mariusza Najda wbrew obserwacjom twierdzi, że planety górne przebywają tylko na nocnym niebie. Szczegóły: Widoczność planet
 11. Z modelu Mariusza Najdy wynikają nieprawidłowe odległości planet od Ziemi oraz nieprawidłowe odległości kątowe planet górnych od Słońca. Szczegóły: Odległości planet od Ziemi i kątowe odległości planet górnych od Słońca.
 12. Model Mariusza Najdy całkowicie rozpada się przy analizie orbity Urana. Szczegóły: Orbita Urana
 13. Model Mariusza Najdy nie przewiduje obserwowanych faz Wenus. Szczegóły: Fazy Wenus
 14. Z modelu Mariusza Najdy wynikają zbyt częste tranzyty Wenus i Merkurego. Szczegóły: Tranzyty Wenus i Merkurego
 15. Model Mariusza Najdy nieprawidłowo przewiduje kąty górowania Księżyca. Szczegóły: Górowanie Księżyca
 16. Moel Mariusza Najdy przewiduje zaćmienia Słońca i Księżyca co miesiąc, dodatkowo zaćmienia i pełnie Księżyca powinny przebiegać jedynie na "małej" tarczy. Szczegóły: Zaćmienie, nów i pełnia
 17. Model Mariusza Najdy nieprawidłowo wyjaśnia ustawienie oświetlonej tarczy Księżyca. Szczegóły: Oświetlenie tarczy Księżyca
 18. Mariusz Najda wykazuje się brakiem konsekwencji przy rozpatrywaniu ruchu planet i ich księżyców. Szczegóły: Ruch planet i księżyców w obszarze fali magnetycznej

Oczywiście nie są to wszystkie błędy, celowo pominąłem kilka stosunkowo niewielkich (np. przewidywaną elongację Wenus, albo kąt fazowy Marsa). Niemniej być może istnieją jeszcze inne błędy, których mogłem nie zauważyć - dlatego zachęcam czytelników do samodzielnego znalezienia kolejnych.

Powrót

Manifo.com - make your own free website