Czy oś obrotu Ziemi może znajdować się w płaszczyźnie orbity?


Załóżmy, że rzeczywiście istnieje stożek o którym jest mowa w założeniach modelu Mariusza Najdy w punktach 2. i 4. Chcemy na obecnym etapie uwzględnić zmienną odległość Ziemi od Słońca.
Wobec tego nachylmy płaszczyznę orbity, tak jak postuluje Mariusz Najda:

Rys. 1.
.
Skoro zmieniło się ustawienie płaszczyzny orbity, to w tym modelu zmieniło się również ustawienie osi obrotów, a zatem i ustawienie równika. Jeśli oś obrotu przekręciliśmy o ε, to o tyle samo przekręciło się ustawienie równika.
Na zielono zaznaczono stare ustawienie równika, płaszczyzny orbity i osi obrotu.
Teraz w zimie kąt padania promieni słonecznych na równik wynosi δ', zaś w lecie wynosi δ''.
Aby cały ten układ miał sens, to kąry δ' i δ'' muszą być równe. Dodatkowo oba muszą mieć miarę 23,5o. Skoro cały układ obróciliśmy, to od razu widać, że drugi warunek (równości kątów) nie jest spełniony. Co się dzieje z kątami δ' i δ''?
Załóżmy, że pochyliliśmy płaszczyznę orbity o kąt ε, to kąt odchylenia promieni słonecznych od równika podczas przesilenia zimowego zmniejszy się o ε, zaś podczas przesilenia letniego zwiększy się o ε.
δ' = δ - epsilon
δ'' = δ + epsilon.
A to jest całkowicie bez sensu, gdyż kąty te, jak wiemy z obserwacji, są identyczne.
A zatem model Mariusza Najdy jest geometrycznie niemożliwy.
Powrót


Manifo.com - make your own free website