Gwiazda Polarna w modelu Mariusza Najdy

Po przedstawieniu swoich wątpliwości odnośnie zachowania Gwiazdy Polarnej Mariusz Najda proponuje swoje rozwiązanie. Poniżej przytaczam jego własne słowa:
"Skoro nie da się tej [kopernikańskiej - przypis Ł.F.] teorii potwierdzić doświadczalnie za pomocą prostego globusa i żarówki, zostawmy dalsze jej rozpatrywanie… Zastanówmy się lepiej czy istnieje alternatywna i bardziej zrozumiała teoria „O obrocie sfer niebieskich”, która połączy wszystkie znane nam fakty o zachowaniu się planet w kosmosie w jedną zrozumiałą całość.
Zacznijmy od naszej Ziemi. Załóżmy, że Ziemia nie obraca się wkoło Słońca, lecz obok niego. Zaś środek jej orbity nie będzie leżał w środku Słońca. Obejrzyjmy tą wersję na poniższym rysunku.

Rys. A.

W tym układzie wreszcie wszystko się zgadza:
- Oś obrotu Ziemi jest skierowana na Gwiazdę Polarną i Krzyż Południa.
- Mamy też wszystkie pory Roku.
Nie zmienia się również odległość Ziemi od Słońca."


Gdyby nawet Mariusz Najda miał rację, że Gwiazda Polarna powinna się w ciągu roku przesuwać w Modelu Kopernika (powyżej wykazaliśmy, że nie ma racji), to w jego Modelu również powinno zachodzić przesunięcie. Można to bardzo łatwo wykazać, w zasadzie wszystko widać na poniższym rysunku:

Rys. 1.
.
Gdy patrzymy na model z boku wszystko wydaje się być w porządku - gwiazda Polarna elegancko leży na przedłużeniu osi ziemskiej.Jeśli jednak zaczniemy patrzeć na układ pod coraz większymi kątami (albo zaczniemy go obracać), to okaże się, że narasta kąt pod jakim widać gwiazdę Polarną wiosną i jesienią. Na ostatnim rysunku sytuacja właściwie nie różni się od tej, którą Mariusz Najda krytykował w Modelu kopernikańskim.
A zatem jego model niczego nie rozwiązuje.

Co ciekawe sam Mariusz Najda dostrzega ten problem i próbuje z niego wybrnąć, co kończy się całkowitą porażką. Ale szczegóły omówimy na kolejnej podstronie oś obrotu Ziemi na której opisujemy bezsilne próby Mariusza Najdy rozwiązania tego problemu.Powrót
Manifo.com - make your own free website