Stożkowa fala elektromagnetyczna

Oprócz opisu geometrii układu słonecznego Mariusz Najda próbuje dać odpowiedź na pytanie co jest przyczyną takiego ułożenia planet i ich ruchu. Krótko mówiąc przedstawia swoją własną dynamikę. Na poprzednich podstronach pojawiały się pewne zapowiedzi tej teorii, szczególnie na stronie poświęconej Księżycowi, ale uznałem że warto poświęcić jej osobną stronę.
Znowu czeka nas dłuższy cytat, ale stwierdziłem, że najlepiej przedstawić poniższą teorię słowami jej autora:
Zastanawiać może też fakt, co w ogóle trzyma nasze planety przy Słońcu ? Co wymusza na nich taki, a nie inny ruch w przestrzeni? Jakie siły powodują, że planety nie fruwają swobodnie wśród gwiazd? Powiecie … Grawitacja. Jasne … Ale czy Newtonowska? Wiemy, że za czasów Newtona nie znano jeszcze fizyki falowej. Fale elektro-magnetyczne odkryto znacznie później… Dołączmy więc te fale do teorii o Obrocie Sfer Niebieskich. Nasi naukowcy stwierdzili w kosmosie obecność fal o bardzo dużych rozmiarach … Załóżmy więc taką wersję i obejrzyjmy ją na poniższym rysunku.

Rys. A.

Zaczyna wyłaniać się coś Ciekawego …Pojawiły się na planetach Bieguny Magnetyczne, które potwierdzają kompasy a wraz z nimi Ziemskie pole magnetyczne, które doskonale znamy. Przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej, oglądając poniższe rysunki

Rys. B.

Jak łatwo zauważyć … Nachylenie Osi Obrotu Ziemi i innych planet zależy od nachylenia Fali Magnetycznej wytwarzanej przez Słońce. [...] W odniesieniu do Wenus i Urana łatwo można się domyślać, że fala magnetyczna dociera na te planety ‘od dołu’ … Co za tym idzie, bieguny magnetyczne tych planet też będą odwrotne niż na pozostałych planetach. Po prostu kompasy pokażą odwrotne niż na Ziemi bieguny magnetyczne. Identyczną sytuację mamy przy prostych magnesach i prawach związanych z magnesowaniem ciał oraz prądem elektrycznym, który też jest przecież falą elektro-magnetyczną. Na rysunku wygląda to następująco...

Rys. C.

Fala elektryczna, której nie narysowałem, wymusi na planetach ruch obrotowy wokół własnej osi oraz po ich orbitach. Siła Elektromotoryczna tej fali, którą znamy z elektrotechniki, spowoduje obracanie się planet w ściśle określonym kierunku... w prawo lub w lewo. Podobnie wygląda sprawa w silnikach elektrycznych. Kierunek obrotów silnika zależeć będzie od ukierunkowania pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenia silnika. W przypadku obracania się Planet, dotyczyć będzie to ich ruchu obrotowego tak wokół własnej osi, jak i po orbitach. Właśnie z tego powodu Wenus i Uran obracają się w stronę przeciwną niż pozostałe planety. Należy pamiętać, że składowe fali rozchodzących się w przestrzeni - elektryczna i magnetyczna indukują (wytwarzają) się wzajemnie. Zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne. Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali. Należy więc rozpatrywać je przestrzennie jak na poniższym rysunku:

Rys. D.

Jeżeli umieścimy w tej przestrzeni Ziemię... Na poniższym rysunku jej orbita będzie zaznaczona czarną przerywaną linią.

Rys. E.

Można się domyślać, że Ziemia będzie wykazywać pewne odchylenia od toru, którym się porusza... nie porusza się przecież po orbicie bardzo precyzyjnie jak pociąg po torach, lecz nigdy się z tej przestrzeni nie wydostanie.

Astronomia nazywa takie odchylenia Precesją ( rotacją), którą możemy obserwować w czasie kręcenia się jakiegoś ciała (np. wirującego bąka)... Przypisanie podobnych zachowań w stosunku do obracającej się Ziemi - jest nieporozumieniem. Pojęciem Precesji próbuje się wyjaśnić odchylenie o kąt 23,5 stopnia oraz ekliptyką Hipparchosa, o której wspominałem. Osi Obrotu Ziemi, która przebiega przez obydwa jej Bieguny Magnetyczne (orientacyjnie wyznaczają te bieguny kompasy) a prostą prostopadłą do płaszczyzny orbity, którą wytyczono geometrycznie.
Na zakończenie tych rozważań warto wspomnieć, że Mariusz Najda chce wyjaśnić za pomocą swojej stożkowej fali elektromagnetycznej tzw. "regułę Titusa - Bodego" opisującą odległości kolejnych planet od Słońca:
Jeśli zaś chodzi o wyliczenia odległości planet od Słońca ... warto stosować wzory na funkcje trygonometryczne.... sinus, cosinus i inne. Z powodzeniem stosuje sie te wzory przy wyliczaniu fal elektro-magnetycznych. Wyliczenia dotyczące poruszania się planet po orbitach oraz ich położenia względem Gwiazdy, przy której krążą, będą wtedy bardzo precyzyjne. Dotyczy to nie tylko planet naszego Układu Słonecznego, lecz wszystkich planet w Kosmosie.
PowrótManifo.com - make your own free website