EkliptykaMariusz Najda uważa ekliptykę za jakieś niesamowicie skomplikowane pojęcie. A temczasem definicja ekliptyki jest bardzo prosta: jest to po prostu rzut rocznego ruchu Słońca na sferę niebieską. Jest to oczywiście ruch pozorny.
Zastanówmy się jak wyglądałaby ekliptyka w obu modelach.
U Kopernika orbita Ziemi nazjduje się na płaszczyźnie przechodzącej przez środek Słońca (w dobrym przybliżeniu), przez co pozorna droga Słońca jest jakby przedłużeniem, rzutem tej płaszczyzny na sferę niebieską - taki rzut jest kołem wielkim.
Tu definicja koła wielkiego z Wikipedii.

Przedstawia to poniższy rysunek:

Rys. 1.
.

W modelu Mariusza Najdy rzut ruchu Słońca musi znajdować się na przedłużeniu tworzącej stożka, zatem taka ekliptyka nigdy nie będzie kołem wielkim. Musi być kołem małym. Koło małe - definicja z Wikipedii
Sytację z Modelu Mariusza Najdy poglądowo przedstawia poniższy rysunek:

Rys. 2.
.

Rozmiar kątowy średnicy takiego koła wynosi 47o
Dane obserwacyjne w pełni potwierdzają kopernikański obraz ekliptyki.

Powrót


Manifo.com - make your own free website