Wstęp

Ta strona jest poświęcona krytyce astronomicznych rozważań Mariusza Najdy z Białegostoku, który próbuje obalić współczesny model budowy Układu Słonecznego. Swoje rewelacje zawarł na stronach:
sensacjenauki.manifo.com
www.fundacja- tesli.manifo.com/astronomia

Przyczyny powstania tej strony bardziej szczegółowo wyjaśniam w osobnej przedmowie.

Czytelników zainteresowanych tym tematem zachęcam do wypowiedzenia się w Księdze Gości.

Autor:
Łukasz Fajfrowski
Wykażę tutaj, że hipotezy Mariusza Najdy są z gruntu fałszywe. Jego model obalają nawet najprostsze obserwacje - część z nich można wykonać samodzielnie. Udowodnię również, że model kopernikański (tak krytykowany przez Mariusza Najdę) rzeczywiście działa i broni się sam.

Obecnie obowiązujący model Układu Słonecznego należało by raczej nazwać modelem Kopernika - Keplera - Newtona, uzupełnionym o późniejsze odkrycia. Jednak dla prostoty będę konsekwentnie stosował nazwę model Kopernika.

Często będę powoływał się na oryginalne teksty Mariusza Najdy. Wszystkie cytaty zostaną wyróżnione kolorem czerwonym. Rysunki autorstwa Mariusza Najdy oznaczyłem literami, a pozostałe liczbami.


Mariusz Najda swoje założenia przedstawia mętnie i niejasno, niekiedy w sposób sprzeczny z tym co wcześniej pisał. Nie zawsze wiadomo w jakim znaczeniu używa niektórych słów i pojęć. Dlatego czasami muszę zdawać się na domysły "co autor miał na myśli?". Mimo to włożyłem maksimum dobrej woli, aby prawidłowo zrozumieć jego pomysły.
Podstawowe założenia modelu Mariusza Najdy przedstawiam na osobnej podstronie. Szczegóły: Model Mariusza Najdy


Wykaz błędów modelu Mariusza Najdy:


 1. Mariusz Najda błędnie interpretuje brak przesuwania się Gwiazdy Polarnej po sferze niebieskiej, proponując swój model jako wytłumaczenie tego zjawiska. Szczegóły: Gwiazda Polarna.
 2. Wbrew tezom Mariusza Najdy jego model nie tłumaczy braku przesuwania się Gwiazdy Polarnej po sferze niebieskiej. Szczegóły: Gwiazda Polarna w Modelu Mariusza Najdy.
 3. Wbrew obserwacjom niebo w modelu Mariusza Najdy latem i zimą powinno być identyczne. Szczegóły: Niebo latem i zimą
 4. Wbrew obserwacjom model Mariusza Najdy nie przewiduje koniunkcji planet górnych ze Słońcem. Szczegóły: Planety górne w koniunkcji ze Słońcem
 5. Model Mariusza Najdy wbrew obserwacjom wyklucza chowanie się planet za Słońce. Szczegóły: Planety za Słońcem
 6. Mariusz Najda nie potrafi wytłumaczyć obserwowanych koniunkcji planet dolnych i górnych. Szczegóły: Koniunkcje planet dolnych i górnych
 7. Model Mariusza Najdy podaje nieprawidłowy opis pola magnetycznego większości planet. Szczegóły: Pole magnetyczne planet
 8. Mariusz Najda nie podaje żadnego dowodu na istnienie stożkowej fali elektromagnetycznej wysyłanej przez Słońce. Szczegóły: Rzeczywiste zachowanie fal elektromagnetycznych wysyłanych przez Słońce
 9. Wbrew obserwacjom Mariusz Najda twierdzi, że rzut osi obrotu Ziemi na sferę niebieską w okolicach gwiazdozbioru Ryb zamiast w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy. Szczegóły: Rzut Gwiazdy Polarnej na Sferę Niebieską
 10. Wbrew wszelkim znanym źródłom, Mariusza Najda umieszcza Krzyż Południa nad biegunem południowym. Szczegóły: Krzyż Południa
 11. Wbrew obserwacjom Mariusz Najda neguje istnienie zjawiska precesji. Szczegóły: Precesja
 12. Mariusz Najda umieszcza osie obrotu planet w płaszczyźnie ich orbit, co jest nie do pogodzenia z obserwacjami astronomicznymi i podstawami geometrii. Szczegóły: Oś obrotu a płaszczyzna orbity
 13. W modelu Mariusza Najdy nie da się jednocześnie zachować kątów i odległości planet od Słońca. Szczegóły: Odległości a kąty
 14. Model Mariusza Najdy nie przewiduje prawidłowej pozycji równika Słońca widzianego z Ziemi. Szczegóły: Równik Słońca
 15. Model Mariusza Najdy nie przewiduje obserwowanej zależności między dobą słoneczną i gwiazdową. Szczegóły: Doba słoneczna a doba gwiazdowa
 16. W modelu Mariusza Najdy ekliptyka powinna być kołem małym, podczas gdy z obserwacji wiemy, że jest ona kołem wielkim. Szczegóły: Ekliptyka
 17. Model Mariusza Najdy przewiduje nieprawidłowy rozmiar średnicy orbity Ziemi i niezgodną z obserwacjami prędkość orbitalną Ziemi. Szczegóły: Średnica orbity a prędkość orbitalna
 18. Mariusza Najda wbrew obserwacjom twierdzi, że planety górne przebywają tylko na nocnym niebie. Szczegóły: Widoczność planet
 19. Z modelu Mariusza Najdy wynikają nieprawidłowe odległości planet od Ziemi oraz nieprawidłowe odległości kątowe planet górnych od Słońca. Szczegóły: Odległości planet od Ziemi i kątowe odległości planet górnych od Słońca.
 20. Model Mariusza Najdy całkowicie rozpada się przy analizie orbity Urana. Szczegóły: Orbita Urana
 21. Model Mariusza Najdy nie przewiduje obserwowanych faz Wenus. Szczegóły: Fazy Wenus
 22. Z modelu Mariusza Najdy wynikają zbyt częste tranzyty Wenus i Merkurego. Szczegóły: Tranzyty Wenus i Merkurego
 23. Model Mariusza Najdy nie przewiduje obserwowanych zmian rozmiaru i kształtu tarczy Marsa. Szczegóły: Tarcza Marsa
 24. Model Mariusza Najdy nieprawidłowo przewiduje kąty górowania Księżyca. Szczegóły: Górowanie Księżyca
 25. Moel Mariusza Najdy przewiduje zaćmienia Słońca i Księżyca co miesiąc, dodatkowo zaćmienia i pełnie Księżyca powinny przebiegać jedynie na "małej" tarczy. Szczegóły: Zaćmienie, nów i pełnia
 26. Model Mariusza Najdy nieprawidłowo wyjaśnia ustawienie oświetlonej tarczy Księżyca. Szczegóły: Oświetlenie tarczy Księżyca
 27. Mariusz Najda wykazuje się brakiem konsekwencji przy rozpatrywaniu ruchu planet i ich księżyców. Szczegóły: Ruch planet i księżyców w obszarze fali magnetycznej

Oprócz listy błędów modelu pozwoliłem sobie zebrać co bardziej groteskowe wypowiedzi Mariusza Najdy i krótko je skomentować. Szczegóły: Kwiatki

Jak widać lista błędów i niedociągnięć jest imponująca, a mimo to Mariusz Najda upiera się, że to nie jego model jest wadliwy, tylko kopernikański.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ Mariusz Najda nie opanował nawet podstaw geometrii i astronomii. Nie rozumie elementarnych pojęć. Jego teksty świadczą o skrajnym dyletanctwie i ignorancji w dziedzinie astronomii. Przerażająca jest jego pewność siebie i arogancja z jaką wypowiada się o nauce. Zdumiewająca jest również jego odporność na argumenty, jakże typowa dla wszystkich pseudonaukowców. Nie potrafi rzetelnie uzasadnić swoich hipotez. Teorie Mariusza Najdy można określić jedynie jako "Bajdy Najdy".
Istnieje niewielka szansa, że jest to z jego strony jeden wielki żart, ale szczerze w to wątpię.
Mam nadzieję, że żaden czytelnik po przeczytaniu mojej strony nie weźmie bredni Mariusza Najdy za dobrą monetę.


Zainteresowanych czytelników zapraszam do wpisywania komentarzy w Księdze Gości.


Opracował Łukasz.Fajfrowski
monitoring pozycji
Manifo.com - make your own free website